K R

index-cen-1280x658.jpg

31.8.2017od K R

Statistika katastru nemovitostí o provedených vkladech vlastnického práva za první čtvrtletí roku 2017 ukazuje, že Jihomoravský kraj má největší pohyb ve vlastnictví nemovitostí hned po Středočeském kraji (zdroj: www.cuzk.cz). Z uvedeného důvodu se společnost zaměřuje zejména na Jihomoravský kraj, kde nachází nejvíce vhodných investičních příležitostí. Rostoucí pořizovací ceny nemovitostí dělají nájemní bydlení atraktivnějším. Ceny hypotečních úvěrů v minulých letech neustále klesaly. Tento jev je však již u konce. Postupné zvyšování sazeb u hypotéčních úvěrů povede ke zvýšenému zájmu o nájemní bydlení.

 


kappa-residental.jpg

31.8.2017od K R

KAPPA RESIDENTIAL získává informace o možných nákupech zejména z veřejných databází, exekučních řízení, insolvenčních řízení, nedobrovolných dražeb a také z tipů od spolupracujících realitních zprostředkovatelů. Společnost působí v celé České republice, ale nejvíce nákupů nemovitostí provádí na jižní Moravě. Každý nákup nemovitosti je společností předem detailně vyhodnocen z hlediska tržní ceny a možností dalšího pronájmu na realitním trhu. V současné době je v majetku společnosti 14 nemovitostí v přibližné tržní hodnotě 30 milionů korun.

Příklady nemovitostí v portfoliu společnosti

  • rodinný dům o celkové užitné ploše 474 m2, obec Valašské Klobouky (Zlínský kraj), nákup v 02/17, nákupní cena 3,3 milionu Kč, tržní cena 3,6 milionu Kč, čistý nájem měsíčně 15 000 Kč během prvního roku nájmu, pak bude zvýšeno
  • rodinný dům o celkové užitné ploše 126 m2, městská část Řečkovice (Brno), nákup v 05/17, nákupní cena 2,4 milionu Kč, tržní cena (odhad k 04/16) 3 milionu Kč, čistý nájem měsíčně 24 000 Kč
  • rodinný dům o celkové užitné ploše 121 m2, obec Troskotovice (Jihomoravský kraj), nákup v 07/17, nákupní cena 1,3 milionu Kč, tržní cena (odhad k 04/17) 1,6 milionu Kč, čistý nájem měsíčně 10 000 Kč

Zatímco při běžných pronájmech je obvyklý výnos do 5 % p. a., KAPPA RESIDENTIAL se dostává na významně vyšší procentuální výnos z nájmu. Toto je způsobeno zejména nákupy nemovitostí v dražbách, exekucích, insolvenčních řízeních neboli pod běžnou tržní cenou.